KĀPĒC GAISA REKLĀMA?

Gaisa reklāmai, kā reklāmas veidam ir vairākas būtiskas priekšrocības salīdzinājumā ar citiem mūsdienās izmantotiem reklāmas veidiem:

* izdzirdot lidojam lidmašīnu cilvēki instinktīvi paceļ galvas uz augšu un uztver paziņojumu;

* cilvēks ieraugot gaisa reklāmu, izlasa (pārlasa) reklāmas tekstu vismaz 17 reizes;
* reklāmas veids ir pozitīvs, informācija tiek nodota to neuzspiežot un tā ir ātri uztverama;
* iespēja īsā laika periodā nodot reklāmas vēstījumu plašai mērķauditorijai;
* gaisa reklāma ir „spēcīgs un noturīgs instruments” zīmola atpazīstamības radīšanai un popularizēšanai;
* tas ir viens no lētākajiem reklāmas veidiem kopsakarā izvērtējot cenas, reklāmas ilguma, aptveramās auditorijas un sasniegto rezultātu aspektus.

* lidmašīnas lidošanas ātrums ir 100 km/h, bet augstums ir ap 300 m, kas nodrošina perfektu reklāmas redzamību no liela attāluma!